Nieuws

Veel van onze klanten hebben na een pilot of proof of concept de ambitie om Robotic Process Automation (RPA) zelf ter hand te nemen. Met UiPath beschikken ze over een low code platform en uitstekende Studio om snel aan de slag te gaan. De gratis Academy biedt een ruim overzicht aan trainingen. Maar om succesvol te zijn met robotisering is meer nodig dan een RPA Developer. En zeker het implementeren van grote hoeveelheden digitale assistenten vraagt om draagvlak, acceptatie, enthousiasme en vooral een visie op een andere werkwijze, informatievoorziening en concrete doelen.
Bij onze klant Allinq hebben ze dat goed begrepen. In sneltreinvaart is deze organisatie geheel zelfvoorzienend geworden als het gaat om RPA. Hebben ze de tijd genomen om de organisatie als geheel mee te nemen. En is RPA ook op directieniveau een onderwerp van gesprek. Leer er meer over op op het platform van Rockingrobots