Nieuws

Tijdens het event op 12 juni in Huizen over Robotic Process Automation (RPA), is uitgebreid gesproken over hoe softbots de integrale dienstverlening in het Sociaal Domein kunnen helpen.  

De heer Cnossen, loco secretaris en adj. directeur bedrijfsvoering schets hoe de gemeente Huizen integraal sociale dienstverlening uitvoert. Het beleid van de gemeente is: 1 inwoner, 1x je verhaal vertellen, 1 plan, 1 consulent. Dat vraagt nogal wat van de organisatie. Informatie moet beschikbaar zijn, voor de juiste mensen en als er een besluit genomen is (beschikking afgegeven is) dan mogen inwoners ook verwachten dat uitvoering daarvan snel gebeurt.  

Hoge volumes zijn van invloed op het werkproces en dus is het interessant om te kijken naar robotisering. De gemeente Huizen voert voor 72.000 inwoners het sociaal beleid uit (ook voor de BEL gemeenten) waarvan ongeveer 5.000 van de WMO gebruik maken, er zijn inmiddels 60 consulenten en meer dan 300 gecontracteerde zorgaanbieders. Niet alleen uitkeringen maar ook heel veel voorzieningen. Deze aanvragen moeten allemaal apart beschikt en verwerkt worden. 

Softbots worden inmiddels ingezet in het Sociaal domein om de administratieve lasten te verlagen. Ze voeren zelfstandig informatie in en zorgen ervoor dat informatie (real time) beschikbaar en gelijk is in de verschillende systemen die de gemeente gebruikt. Ook worden softbots ingezet om controles uit te voeren. Hiermee kan dienstverlening worden versneld en komt integraal werken een stap dichterbij omdat alle systemen altijd up-to-date zijn. Mensen kunnen dan het verschil maken op het gebied van dienstverlening en zich vooral richten op complexe zaken. 

Koen Buikema en Robin Ivkovich gaven in een korte demo weer hoe het proces voor aanvraag Huishoudelijke hulp verloopt met inzet van een softbot en welke andere processen de gemeente Huizen wil gaan robotiseren. Medewerkers van de gemeente hebben allemaal vooraf uitleg gehad over de komst van software robots en de reacties zijn tot nu toe positief. De software robots ondersteunen de ambtenaar een neemt tijdrovend en saai werk uit handen, waardoor meer tijd over blijft voor complexe zaken en dienstverlening. 

Robert Mekking, consultant bij MvR Consulting spreekt van een echte technologie revolutie. Waar ICT dicteert hoe je werkt, dient RPA de ambtenaar. Het werkproces staat centraal. Hij voorziet dat 80% van de gemeentelijke processen deels (40%) kan worden uitgevoerd door softbots. Maar er blijft voorlopig altijd nog menselijke interactie nodig in de meeste processen. De nieuwe generatie softbots zal echter niet alleen ondersteuning in processen leveren, maar ook werk- en besluitvoorbereiding en automatische afhandeling van processen.

Welke processen in aanmerking komen voor robotisering is met name afhankelijk van het volume en de standaardisatie van processen. Hoe hoger deze zijn, des te beter de onderliggende businesscase. Joost Dorrestijn, managing consultant bij Coforce, zegt dat RPA vooral ook een laagdrempelige manier om te digitaliseren. Je kunt systemen koppelen zonder moeilijke koppelvlakken of discussies met leveranciers. In Huizen is de koppeling in 4 weken gerealiseerd met 3 systemen van verschillende leveranciers.