Nieuws

MvR Consulting adviseert overheidsorganisaties bij het digitaliseren en verbeteren van het bestuurlijke besluitvormingsproces. In de transitie naar zaakgericht werken heeft dit kernproces bij veel organisaties niet de aandacht gekregen die het verdient. Of gebeurt het proces überhaupt nog (deels) analoog. Met als resultaat verspilling van tijd en geld en veel frustratie. Als ervaren partner in digitalisering en met domeinkennis van bestuurlijke besluitvorming helpt MvR Consulting u om een effectieve informatiestroom te organiseren, van steller tot gemeenteraad.

Het bestuurlijke besluitvormingsproces is een proces als vele anderen. Maar ook weer niet. Dit zit hem in de veelzijdigheid van het proces. Denk aan de vele stakeholders, het samenspel tussen ambtelijk apparaat, college en gemeenteraad, de openbaarheid van informatie en de toenemende rol van burgerparticipatie. Dit maakt het uitdagend om samenhang te realiseren tussen mens, proces en techniek. Wij helpen u graag om dit proces te ontwerpen, inrichten of te verbeteren. Zodat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is, de papierstroom wordt geëlimineerd en de werklast verkleint.

Business Analyse

Een belangrijke eerste stap is het vaststellen van de verschillende stakeholders. en hun behoeften Op basis daarvan wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de ‘fit’ in het huidige IT landschap.

Aanbesteding

Indien de analyse leidt tot het aanschaffen van een (taakspecifieke) oplossing, is het waardevol om vooraf te inventariseren welke oplossingen er in de markt beschikbaar zijn. Met inhoudelijke kennis helpen wij u de vertaalslag te maken tussen de behoeften en de mogelijkheden.

Haal meer uit uw IT oplossingen

Wilt u meer halen uit de oplossingen die u in huis heeft? Is er in de loop van de jaren een wildgroei ontstaan aan applicaties zoals procesapplicaties, sjablonentools, vergaderapps, of systemen voor de gemeenteraad? Wij helpen u om een samenhangend applicatielandschap te creëren en het potentieel beter te benutten. Of het nou is door het inrichten van oplossingen, het trainen van gebruikers, of het uitfaseren van applicaties.

De gemeenteraad van de toekomst

De wereld om ons heen digitaliseert in rap tempo. Bij de gemeenteraad is digitaal vergaderen inmiddels gemeengoed. Toch gebeuren veel processen nog op analoge, omslachtige wijze. Denk aan het stemmen en het opstellen, indienen en verspreiden van moties. Daarnaast is de vindbaarheid van informatie vaak een item. Uw digitalisering kan worden verzilverd door het informatie-aanbod anders te organiseren. MvR Consulting adviseert in het effectief organiseren van het informatie-aanbod en de processen.

Quickscan

Wilt u weten waar in uw organisatie winst te behalen valt? We verzorgen in 1,5 uur de Quickscan voor u. Aan de hand van een vragenlijst wordt duidelijk wat goed gaat en waar verbeterpotentieel ligt.