Nieuws

Deze week werd in de UK een schokkende ontdekking gedaan. Een forensisch laboratorium in de Engelse stad Manchester heeft mogelijk meer dan tienduizend rechtszaken benadeeld door data te manipuleren. Data die als betrouwbare bron werd beschouwd en werd gebruikt om te komen tot meer dan tienduizend veroordelingen is naar alle waarschijnlijkheid onbetrouwbaar. Een juridische catastrofe.

Het zoveelste bewijs hoe belangrijk het is om te valideren of de data die je gebruikt, juist is. En dat is een vraag die in de huidige data-mine rush (get it?) veel en veel te weinig wordt gesteld. Bronnen na bronnen worden opgeslurpt en na kruisvergelijking met weer andere bronnen wordt de resulterende informatie vaak zonder enige validatie geïnterpreteerd en gepresenteerd.

Ik maak dat veel te vaak mee. Bij overheden én bij bedrijven. Iedereen heeft een fijn draaiierig gevoel bij alle mogelijkheden die datagestuurd werken in potentie biedt. Dat ontslaat je echter niet van je verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan.

Natuurlijk, je kunt een kek datalab oprichten of een blits dashboard maken en je doet helemaal mee met de data-hype. (Sterker, als je tegenwoordig niet minimaal een data scientist bent, tel je gewoon niet mee.) Maar je kunt nog zo data-minded zijn, als je bronnen niet valide zijn, heb je gefaald. Kun je er niks mee. Zonde. Weggegooid geld. Reden tot bezinning.

Maar.... Wat als de invalide bron niet wordt ontdekt... En er beslissingen worden genomen op basis van invalide of zelfs gemanipuleerde data? Dan zijn de gevolgen niet te overzien. En -even opletten!- je bent als overheid of bedrijf volledig aansprakelijk als er schade ontstaat naar aanleiding van die beslissingen.

Daarom is het ontzettend belangrijk om altijd(!) je data te valideren. Niet eenvoudig, maar de moeite altijd waard. Helaas komt volledig 'schone' data bijna niet voor en er zijn ook nog eens meerdere soorten manieren waarop data invalide kan zijn.

Hoe staat het met de kwaliteit van data in uw organisatie? Check het nu!

Protip: Mijn collega en datagoeroe Lotte Meindertsma heeft voor ons normale stervelingen een handige checklist opgesteld om die te herkennen. Download haar whitepaper over de kwaliteit van data hier.

Robert Mekking

 

Een tijdje geleden was ik bij Van der Valk en zag ik een bordje met de tekst: "In verband met ons nieuwe kassasysteem, is de service wellicht wat trager dan u van ons bent gewend. Bij voorbaat dank voor uw begrip." Ik zag daar een mooie parallel met ons bedrijf MvR mee, dat opgericht is om digitale verandering in organisaties te begeleiden. Dus, hop! LinkedIn postje geplaatst. Fotootje er bij, flesje wijn voor de eerste die de locatie raadt. Leuk. toch?

Tot mijn grote verbazing blijken er letterlijk duizenden mensen het postje te bekijken en ontstaat er op LinkedIn en daarbuiten via email een levendige discussie over de rol van de IT leverancier bij het implementeren van nieuwe of veranderende systemen en processen. Anno 2017. Terwijl ik in de veronderstelling was dat we dat station inmiddels waren gepasseerd. Bizar dat organisaties nog steeds hun systeemleverancier of eigen IT afdeling inzetten voor de organisatorische begeleiding van digitalisering.

Lees meer...

Data

 

Sinds de decentralisatie van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, participatie (werk en inkomen) en ondersteuning en begeleiding van inwoners vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015). Om goed in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de (lokale) inzet op de decentralisaties en daarop te kunnen sturen hebben gemeenten heldere en gestructureerde informatie nodig. Zo ook de gemeente Renkum. Deze gemeente heeft MvR & Partners gevraagd om mee te denken over de manier waarop de sturings- en verantwoordingsinformatie uit het Sociaal Domein overzichtelijk en systematisch vergaard en gepresenteerd kan worden aan de organisatie en gemeenteraad. Voorwaarde hierbij is dat de invulling van datagestuurd werken past bij gemeente Renkum.

Lees meer...

E-mail neemt een substantieel deel van onze dagelijkse werktijd in beslag. Na een vakantie of een paar dagen afwezigheid staat er weer zo’n eindeloze rij onbehandelde e-mails te wachten. Zoveel vaak, dat je je afvraagt waarom je weer naar je werk bent gekomen. En dan heb ik het nog niet eens over de mails die je krijgt in cc’s en bcc’s. Je kunt er maar beter zeker van zijn dat iedereen die er ook maar enigszins bij is betrokken ervan afweet. We kunnen niet meer zonder e-mail. Toch?

Lees meer...

Het is nog niet zo lang geleden dat de DIV-medewerker precies wist waar hij aan toe was. Dat is echter aan het veranderen door de opkomst van digitalisering en nieuwe communicatietechnologie (waarbij onder meer internet en social media worden ingezet), de kritische, mondige en zelfredzame burger die snel antwoord wil hebben en ‘last but not least’ de druk die vanuit het Rijk op lokale overheden wordt uitgeoefend om zich dienstbaar op te stellen en verder te digitaliseren. Kortom, is de DIV-medewerker nog wel nodig straks?

Lees meer...

Wanneer de zomer en vakanties straks weer zijn geweest en iedereen is bijgekomen, biedt MvR & Parnters de uitgelezen mogelijkheid om de hersenen weer te prikkelen gedurende de nazomer workshops. Op donderdagmiddag 14 september organiseert MvR & Partners een aantal gratis workshops voor haar klanten. 

Lees meer...

 Vleuten, 24 mei 2017 – MvR & Partners, specialist in digitaliseringsprojecten en de invoering en begeleiding daarvan bij (semi)-overheidsorganisaties, heeft tijdens een kennissessie met deelnemers van een aantal grote en middelgrote gemeenten de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van datagestuurd werken gedeeld en besproken. Het doel van de sessie was om de deelnemers op een informele manier te voorzien van kennis, praktijkvoorbeelden en praktische tips door ervaringen te delen. Geen theoretische presentaties bekijken maar komen tot een praktische kennisdeling.

Lees meer...

De media staan er bol van: datagestuurd of informatiegestuurd werken. Informatie uit (de processen van) de organisatie wordt gebruikt om die processen te optimaliseren en alle betrokkenen aan te sturen. Meten is weten. Toch? Maar om goed te kunnen meten moet je vooral weten wát je wilt meten en waarom. Meten om alleen gegevens te verzamelen is weinig verheffend. Het gaat om het verhaal dat achter de cijfers zit. Erachter komen dat een bepaalde afdeling minder presteert ten opzichte van andere afdelingen, omdat mensen boven hun vermogen moeten presteren, is wel interessant. Niet het kale feit dat ze 15% minder zaken afhandelen. Het gebruik van de juiste en relevante informatie levert inzichten op die je in staat stellen de organisatie beter te laten functioneren. Hoe pak je dat aan?

Lees meer...

MvR & Partners organiseert op 20 april haar eerste rondetafelsessie. Het thema dat in deze sessie aan bod komt is ‘De slimme overheid: trends en ontwikkelingen op het gebied van datagestuurd werken’. De middag wordt vervolgens afgesloten met een diner. Is jouw interesse gewekt voor dit onderwerp en wil je graag meediscussiëren en deelnemen aan deze sessie, laat dit dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees meer...

Op het moment dat een organisatie zo ver is dat Zaakgericht Werken op de agenda komt en stappen gezet gaan worden in die richting, speelt het management een cruciale rol. Sterker nog, onze ervaring is dat het succes van Zaakgericht Werken staat of valt met het commitment van het managementteam. ZGW is een concept dat zowel top down als bottom up gedragen moet worden, maar waarbij het management grote invloed heeft op hoe het in de organisatie wordt ontvangen en geaccepteerd.

Lees meer...

Met de keuze voor het LMS van ReCourse introduceert MvR Academy een nieuwe, flexibele en meer uitgebreide mogelijkheid van ‘e-learning’. Voor de klanten van MvR Academy betekent deze toevoeging een verbetering van de mogelijkheden om mensen binnen overheidsorganisaties nog verder op maat te bedienen. Niet alleen op maat gesneden opleidingsmodules, maar ook het toetsen ervan en rapportages over voortgang behoren nu tot de mogelijkheden.

Lees meer...