Visie, missie en kernwaarden

MvR & Partners is als allerbeste in staat om de overheid door digitalisering efficiënter te laten werken. Hierdoor ontstaat er meer tijd voor dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Wij zijn ambitieus, zeer klantgericht en leveren samen de beste kwaliteit binnen dit domein. Wij staan bekend als een professionele overheidsexpert, die het lef heeft om samen met onze klanten te innoveren.

Missie

MvR & Partners heeft als missie de kloof tussen overheid en haar klanten te verkleinen door de inzet van digitalisering.

Visie

MvR heeft als visie dat de komende jaren de technologische versnelling zal leiden tot een digitale transformatie.

Onze kernwaarden 

Vrijheid: Er wordt professioneel omgegaan met de vrijheid die het werk biedt. Balans tussen excellente dienstverlening en een gezonde privésituatie is daarin het doel.

Flexibiliteit: In alle redelijkheid wordt flexibel gedrag getoond. De uitdaging is om flexibel te zijn voor zowel MvR als de klanten van MvR. Het doel is om met flexibel gedrag gewenste resultaten te bereiken.

Klantgerichtheid: De klant staat voorop. Door middel van contractering en excellente dienstverlening is het doel om de klant te leren kennen en diens uitdagingen op te lossen.

Zelfredzaamheid: Proactiviteit wordt nagestreefd. Het doel is om zelfstandig te kunnen werken en zelfverantwoordelijk te zijn voor je eigen professionele te ontwikkeling.

Verantwoordelijkheid: Er wordt verantwoordelijkheid gedragen om het resultaat van het werk en de eigen ontwikkeling te bevorderen.

Openheid: Toegankelijkheid en oprechtheid vormen de basis om open te zijn naar elkaar. Het doel is om te leren van fouten én van goede ervaringen en daar eerlijk over te zijn naar elkaar (openheid qua ‘zenden’). Ook is het doel te luisteren en aan te passen aan de ander waar nodig (openheid qua ‘ontvangen’).