Gerelateerd

Een cruciaal element voor de uitvoering van de Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Via dit stelsel worden juridische regels en dienstverlening die de fysieke leefomgeving betreffen, integraal aangeboden aan burgers en bedrijven. Dit nieuwe digitale platform vereist dat bevoegde gezagen nieuwe software aanschaffen voor het ontwikkelen en beheren van toepasbare regels. Met deze software sluiten zij aan op het DSO om deze met hun lokale regels vullen. De Omgevingswet en bijbehorende informatievoorziening moet daarnaast aansluiten op bestaande informatiearchitectuur. Daarnaast zorgt de invoering van de Omgevingswet voor nieuwe of veranderende werkprocessen. Zonder voorafgaande kennis kan het een uitdaging zijn om geschikte software te selecteren. Met haar ervaring en expertise kan MvR Consulting uw organisatie begeleiden bij het opstellen van de wensen en eisen die aansluiten op uw organisatie en de Omgevingswet. Ook kunt u begeleiding en ondersteuning krijgen bij het aanbestedingstraject ende implementatie van de geselecteerde software.

 

Regelbeheersoftware en plansoftware

Juridische en toepasbare regels zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden; immers zijn toepasbare regels een gebruiksvriendelijke en begrijpelijke vertaling van de juridische regels. Het aanbesteden van de benodigde software gebeurt daarom ook vaak gezamenlijk. In onze adviestrajecten voor de softwareselectie houden we rekening met de ambities en strategie van uw organisatie met betrekking tot de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarnaast houden we ook rekening met het gebruiksgemak van de software, zowel in het dagelijks gebruik als de lange termijn onderhoudbaarheid.

advies gesprek

Meer weten?

Karlijn

Neem contact op met

Karlijn Roedelof

Accountmanager

karlijn.roedelof@mvr.nl

06 22 97 39 00