Gerelateerd

De Omgevingswet introduceert een nieuw middel voor digitale dienstverlening: de toepasbare regel. Hiermee vertalen overheden juridische regels naar digitale interactieve vragenbomen in begrijpelijke taal. Met deze toepasbare regels kan een inwoner of bedrijf een vergunningcheck uitvoeren of ondersteund worden tijdens het indienen van een aanvraag. Toepasbare regels spelen dus een cruciale rol in de dienstverlening, en het ambitieniveau van uw organisatie bepaalt de invulling die u aan toepasbare regels geeft. Met onze unieke visie op regelbeheer en als VNG erkende dienstverlener heeft MvR Consulting alle kennis in huis om u hierbij te helpen.

 

Bepalen ambitieniveau regelbeheer

Om wettelijk te voldoen aan de Omgevingswet heeft u een aantal toepasbare regels nodig. Voor inwerkingtreding krijgt u deze toepasbare regels van het Rijk ten behoeve van de zogeheten ‘bruidsschat’: de nu nog landelijke regels die worden overgedragen aan decentrale overheden. Om uw huidige dienstverleningsniveau te behouden, moet u waarschijnlijk meer toepasbare regels maken en aanleveren. MvR Consulting helpt u graag bij het bepalen van een strategie passend bij uw ambitie met betrekking tot het gewenste dienstverleningsniveau.

 

Quickscan regelbeheer

Wilt u weten waar uw organisatie staat met toepasbare regels ten opzichte van het gewenste dienstverleningsniveau? Of bent u benieuwd hoe gebruiksvriendelijk en onderhoudbaar uw zelfgemaakte toepasbare regels zijn? Onze Quickscan Regelbeheer biedt dan uitkomst. Lees meer over onze Quickscan Regelbeheer.

 

Softwareselectie regelbeheer

Voor het maken, bewerken en aanleveren van toepasbare regels heeft u software nodig. Welke regelbeheersoftware het beste bij de ambitie van uw organisatie past, is onder meer afhankelijk van de gebruiksvriendelijkheid en beheermogelijkheden van de software. MvR Consulting heeft jarenlange ervaring met softwareselectie en is expert in het opstellen en beheren van toepasbare regels met software van vrijwel alle leveranciers. Wij helpen uw organisatie graag bij het vormgeven van het selectietraject.

 

Proces voor regelbeheer

Het maken van toepasbare regels zorgt voor een nieuw proces bij veel overheden. Daarnaast raakt het maken en beheren van toepasbare regels ook veel bestaande processen. Denk aan het aanpassen van uw juridische regels of het vergunningaanvraagproces. MvR Consulting helpt u graag in de stappen die nodig zijn om deze processen optimaal in te richten voor uw organisatie.

 

Maken van toepasbare regels

Naast nieuwe processen vergt het maken van toepasbare regels ook nieuwe kennis en kunde. Er zijn immers veel factoren die bepalen hoe gebruiksvriendelijk een vragenboom is vanuit burgerperspectief. Ook de onderhoudbaarheid achter de schermen wordt beïnvloed door hoe de toepasbare regel is opgesteld. In onze “Training toepasbare regels” neemt MvR Consulting u stapsgewijs mee in het ontwikkelproces van toepasbare regels en geven wij u de benodigde handvatten om onderhoudbare en gebruiksvriendelijke vragenbomen te maken.

Staat uw vraagstuk hier niet bij? Neem dan gerust contact op. We stemmen graag met u af hoe we kunnen helpen bij uw specifieke vraag.

 

 

advies gesprek

Meer weten?

Karlijn

Neem contact op met

Emily Brons

Accountmanager

emily.brons@mvr.nl

06 22 44 30 84

Meer weten?

Karlijn

Neem contact op met

Karlijn Roedelof

Accountmanager

karlijn.roedelof@mvr.nl

06 22 97 39 00