Klantcases

Bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) worden werkzaamheden uitgevoerd, die niet alleen herhaaldelijk voorkomen maar ook veel menskracht vragen. Processen die ook uitstekend met RPA (softbots) uitgevoerd kunnen worden.

Het proces "bekendmaken van vergunningen" is bijvoorbeeld zo een proces. Een proces dat ook nog foutloos moet gebeuren omdat er anders nog een risico is voor de rechtsgeldigheid en waaraan dus ook extra veel tijd besteed wordt. Een proces ook dat als het fout gaat heel veel hersteltijd vraagt. Met en Proof of Concept wilde HDSR ervaring opdoen met RPA en de organisatie laten zien wat er allemaal mogelijk is met RPA. Gekozen is voor Uipath als RPA-software. 

Johans Brink en Rachid Ben-Laouane hebben namens MvR Consulting het project uitgevoerd. De robot is binnen een week gebouwd en laat duidelijk zien wat de kracht van RPA is ook voor waterschappen.