Klantcases

Bij Schuuring vond het besturen van verbeteringen niet structureel plaats. Er was een portaal waarop verbeteringen werden bijgehouden, maar dit werd niet consequent gedaan. Door nieuwe contractonderhandelingen met KPN in 2015 werd de noodzaak groter om de realisatie van verbeteringen structureler te volgen en deze te besturen. Het betreffen verbeteringen die in de keten een besparing opleveren. Het kan hierbij gaan om proces/LEAN verbeteringen (bijvoorbeeld doorlooptijd verkortingen), maar bijvoorbeeld ook nieuwe methodes, producten of toepassingen.

MvR is gevraagd onderzoek te doen naar de huidige- en gewenste werkwijze voor het bijhouden van alle verbeteringen binnen Schuuring. Hieruit is een advies voortgekomen, waarna MvR ook de rol als projectleider op zich heeft genomen om het advies te implementeren.


Aanpak

Door alle stakeholders van het huidige proces te interviewen heeft MvR zich een duidelijk beeld van de huidige situatie weten te schetsen. Door met dezelfde medewerkers een aantal verbetersessies te organiseren is ook de gewenste situatie beschreven. Voor het verschil tussen deze beide is een advies (inclusief stappenplan) opgesteld op basis van het volwassenheidsmodel.

Begin 2016 heeft vervolgens de implementatie plaatsgevonden. Hierbij is een nieuwe pagina ontworpen, waarop ideeën ingediend, beoordeeld en bewerkt kunnen worden. Op deze wijze is een basis gelegd voor het centraal bijhouden van alle verbeteringen. Vervolgens zijn coaches benoemd die de organisatie in gaan om verbeteringen te begeleiden. Daarna zijn standaard templates ontwikkeld, is er een terugkerend overleg ingericht en zijn er standaard rapportages ingericht. De rapportages worden vervolgens zowel intern, als extern met de klant gedeeld. Hierdoor is een continue verbetercyclus ingericht.


Het resultaat

Na zes maanden implementatie is er een volledige afdeling opgericht, die medewerkers begeleidt van idee tot realisatie van het project en die daarnaast de verbeterprojecten zoveel mogelijk probeert te besturen. Inmiddels heeft ook de klant van Schuuring aangegeven graag mee te willen liften met deze nieuwe werkwijze.