Klantcases

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 402 niet laden

Sinds de decentralisatie van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Om goed in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de decentralisaties hebben gemeenten heldere en gestructureerde informatie nodig. Zo ook de gemeente Renkum.  De gemeente Renkum heeft MvR Consulting gevraagd om mee te denken over de manier waarop de verantwoordingsinformatie uit het Sociaal Domein overzichtelijk en systematisch gepresenteerd kan worden aan de gemeenteraad. Voorwaarde hierbij was dat de manier van datagestuurd werken past bij gemeente Renkum.  

MvR Consulting is hier, via een agile aanpak, mee begonnen. De eerste stap hierin was het lezen van interne documentatie, zodat een strategiekaart voor werk en inkomen gemaakt kon worden. Een  strategiekaart wordt ingezet als middel om de doelen van een gemeente of organisatie meetbaar te maken, door ze te vertalen naar Kritische Succes Factoren en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Daarnaast maakt de strategiekaart inzichtelijk in welke applicaties de data om de KPI’s te meten zich bevindt.   

Na de ontwikkeling van de strategiekaart is deze voorgelegd aan en besproken met beleidsmedewerkers en coördinatoren, zodat de doelen en KPI’s verder scherp gesteld konden worden. Nadat de strategiekaart naar tevredenheid was vormgegeven, kwam de tweede stap: het op een visueel aantrekkelijke manier presenteren van de verantwoordingsinformatie voor de gemeenteraad. Hiervoor heeft MvR Consulting de strategiekaart omgezet in een infographic. Een infographic is een manier om op een overzichtelijke, aantrekkelijke wijze abstracte informatie te presenteren.  

Uit de presentatie van de strategiekaart en infographic is een vervolgopdracht voortgekomen, waarbij de nadruk ligt op stuurinformatie. Het vervolg is tweeledig. Ten eerste het begeleiden van de medewerkers binnen het Sociaal Domein met de omslag naar datagestuurd werken. Ten tweede helpt MvR Consulting met het ontwikkelen van dashboards in BI- tool Cognos. Hierbij werkt MvR Consulting nauw samen met zowel beleidsmedewerkers van het Sociaal Domein als met de IT afdeling, zodat de informatievraag zo accuraat mogelijk kan worden vertaald naar Cognos.   

“Wij willen vooral dat we ons binnen de organisatie meer bewust worden van kwantitatieve gegevens en welke effecten bereikt kunnen worden door die op de juiste manier te interpreteren. Door de juiste gegevens ofwel relevante informatie – samen met MvR te bepalen – hopen we dat als gemeente te bereiken.” Pieter Bas Becking, Manager Sociaal Domein gemeente Renkum