Whitepapers

Dat werken met systemen in 2020 hoort bij het werk in overheidsorganisaties vindt niemand gek. De tijd dat we alles op papier werken, ligt gelukkig ver achter ons. Wat wél gek is, is dat we zoveel handwerk nodig hebben om met die systemen te werken. Hoogopgeleide medewerkers worden ingezet om administratieve handelingen uit te voeren, in plaats van hun tijd te besteden aan de klant. Los van het feit dat dat geen leuk werk is, gaat het in de praktijk ook vaak niet goed. Het systeem wordt omzeild, documenten staan op de c-schijf, registraties zijn onjuist en onvolledig. Met alle gevolgen van dien.

Dit kan volgens ons nu anders met de inzet van digitale assistenten die de routinematige handelingen uit handen nemen. Daardoor kan de professional zichmeerrichten op de kwaliteitvan de dienstverlening. We zien deze mogelijkheden in de volle breedte van het zaakgericht werken.

In deze whitepaper gaan we verder in op de kansen die we concreet zien in het VTH-domein. De mogelijkheden zijn nu al groot met de OLO en de AIM, maar worden met het DSO alleen maar groter. Inzet van digitale assistenten valt binnen de bredere trend naar een digital workforce, waarbij organisaties de uitvoering van administratief werk beleggen bij digitale assistenten waardoor eigen medewerkers tijd vrij krijgen voor hoogwaardig werk. Zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van een tijdige afhandeling van de aanvragen.

Op 8 december organiseren wij een bijeenkomst met als onderwerp de Digitale VTH asistent. Deelname is gratis, aanmelden kan via onze website

 

Whitepaper download: De digitale VTH assistent

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer