Whitepapers

Het Sociaal Domein is voor gemeenten sinds 1 januari 2015 ingrijpend veranderd door de invoering van de drie decentralisaties (3D's). De decentralisaties Wmo, Jeugd en de Participatiewet van centrale naar gemeentelijke overheid betekent een andere inrichting voor gemeenten, cliënten en aanbieders. Gemeenten hadden door de decentralisaties 25% minder te besteden. Dit leverde financiële uitdagingen op voor alle betrokkenen. Bovendien kregen de gemeenten te maken met een onbekende doelgroep, aanbieders en producten waardoor de gemeenten nieuwe taken toebedeeld hebben gekregen. Nieuwe vakkennis moest hiervoor worden opgedaan om deze nieuwe taken kwalitatief uit te kunnen voeren. Daarnaast of juist hierdoor heeft de digitalisering een grote vlucht genomen en is er binnen het Sociaal Domein veel data ontstaan. Data is een belangrijke vorm van informatie voor sturing en wordt door de digitalisering steeds dominanter. MvR Consulting kent het Sociaal Domein en weet hoe deze datastroom gekoppeld kan worden aan de financiële data en de wijze waarop deze kan worden gebruikt voor (financiële) sturing. Ofwel Datagedreven Werken binnen het Sociaal Domein. MvR Consulting legt uit hoe datagedreven gewerkt kan worden binnen het sociaal domein.