Softbots (RPA)

Overheidsorganisaties investeren veel geld in het ICT-landschap, maar repeterende handelingen zijn nog steeds nodig. Denk hierbij aan het uitvoeren van dubbele handelingen om administraties binnen verschillende systemen te synchroniseren of de vele handmatige handelingen die nodig zijn om een zaak op te voeren of gegevens in meerdere systemen te controleren. Dit leidt tot frustratie en werkdruk onder de medewerkers en tot een onvolledige informatievoorziening en klantbeeld.

RPA (Robotic Process Automation, ofwel software die software aanstuurt) kan helpen bij het uitvoeren van administratieve en repeterende handelingen. Door RPA op de juiste manier in te zetten kunnen medewerkers zich weer focussen op het werk dat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, resulterende in een hogere kwaliteit. In het recent verschenen artikel in VNG-magazine leest u hier meer over. 

Waar kan RPA voor ingezet worden binnen overheidsorganisaties?

RPA kan in elk proces binnen uw organisatie worden ingezet, waarbij repeterende handelingen door medewerkers achter een pc of in één of meerdere systemen worden uitgevoerd. Bij de implementatie van RPA leren we de slimme software de administratieve handelingen in de gewenste frequentie uit te voeren. De uitvoering van de robot verloopt enkel via userinterfaces en elke handeling wordt gelogd en is te volgen. RPA kan gebruikt worden om het bestaande IT-landschap effectiever te benutten en onvolkomenheden in het huidige proces op te lossen waardoor administratieve lasten omlaag gaan en de dienstverlening verbeterd wordt. MvR & Partners heeft dan ook als motto: Naast elke Ambtenaar een Robot.

Waarom RPA binnen uw organisatie?

Voor elke overheidsorganisatie die kwaliteit van de dienstverlening belangrijk vindt, maar zich ook hecht aan het op orde hebben van de administratieve organisatie, is RPA een uitkomst. RPA draagt bij aan:

  • Beter inzicht in klantinformatie en –status
  • Voorspelbaardere en snellere dienstverlening
  • Minder achterstanden en lagere werkdruk bij medewerkers
  • Meer werkplezier en minder uitval door werkstress
  • Versnelling van de digitaliseringsambitie bij organisaties
  • Minder afhankelijkheid van ingewikkelde systeemintegraties
  • Betere kwaliteit en minder fouten bij gegevensinvoer en –synchronisatie
  • Beter voldoen aan kwaliteitsstandaarden door voorspelbare processen
  • Lagere kosten door minder herstelwerkzaamheden
  • Betere inzichten door informatie uit procesverloop

Hoe kan MvR & Partners u helpen met RPA?

MvR & Partners helpt klanten met de keuze en optimalisatie van het te robotiseren proces, de keuze en implementatie van robotsoftware en het bouwen en onderhouden van de softbots. Maar ook met hoe je ervoor zorgt dat medewerkers softbots zijn als een positieve ontwikkeling en de inbedding van RPA op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We bouwen dus niet alleen softbots, maar zorgen er ook voor dat uw organisatie ze omarmt. Inmiddels hebben we ervaring opgedaan met tal van systemen (zaaksystemen, DMS, Backoffice applicaties, Microsoft, HRM) en werkprocessen, zowel binnen de overheid als daarbuiten.

Ook kennis maken met onze softbots?

MvR & Partners heeft RPA inmiddels geïntroduceerd bij verschillende gemeenten zoals Huizen, Rotterdam, Velsen, Hengelo en Het Hogeland. Heeft u interesse in RPA of een PoC, maak dan een afspraak met Frank Mester. In onze Aanpak RPA laten we zien hoe de introductie van softbots in organisaties verloopt.

In onze LinkedIngroep RPA Overheid kunt u met gelijkgestemden meedenken over de verdere ontwikkeling van RPA.