MvR Academy

Het is belangrijk om een organisatie bewust te maken van de veranderingen die digitalisering met zich meebrengt. In elk van deze trajecten staat de inbedding bij organisatie en medewerker centraal. Vandaar de beslissing om een eigen opleidingscurriculum te ontwikkelen onder het label ‘MvR Academy’ dat zich specifiek richt op het meenemen en inhoudelijk trainen van medewerkers bij klanten die willen digitaliseren. MvR Academy biedt onze klanten mooie oplossingen aan op het gebied van klassikale trainingen, online e-learning en Serious GamingOns aanbod voorziet in diverse methoden en leerdoelen en is geschikt voor verschillende doelgroepen.

De trainingen die wij geven leiden tot drie effecten. Ten eerste natuurlijk kennisoverdracht; men weet wat digitalisering is en op welke wijze zij dit kunnen inzetten in hun werkprocessen. Ten tweede geeft het de gelegenheid om vragen te beantwoorden en de proces- en projectkeuzes waar mogelijk te verduidelijken. Ten derde, en wij beschouwen dit als erg belangrijk, bieden we de cursisten de mogelijkheid om hun enthousiasme, zorgen en weerstand te uiten. 

Wij gaan actief op zoek naar ideeën, bezwaren en beelden over de nieuwe manier van werken en zorgen ervoor dat deze zo goed mogelijk worden geadresseerd. In onze ervaring is de training namelijk de eerste keer dat mensen zich echt realiseren dat er iets gaat veranderen in hun werkwijze en door deze mogelijkheid tijdens de training te bieden, helpen we een soepelere acceptatie van het digitaliseringstraject te bereiken.

Het leermodel dat MvR & Partners hanteert bij trainingen volgt de Leerpiramide van Bales. Daarom passen wij de onderliggende principes toe in onze trainingen. Waar mogelijk op basis van ‘Serious Gaming’ en waar klassikale training is vereist, op basis van interactie. Onze trainers werken vanuit de praktijk, zijn bekend met uw processen en zijn opgeleid om deze kennis en ervaring op een didactisch verantwoorde en enthousiaste manier over te brengen. 

Klassikale trainingen 

Groepstrainingen zijn een prima middel voor het bewustmaken van de veranderingen die digitalisering met zich meebrengt, mits aangepast aan de doelgroep. Onze trainingen zijn primair gericht op het overbrengen van theoretische en praktische kennis over Zaakgericht Werken en het zaaksysteem. Daarnaast hebben wij trainingen gericht op digitaal samenwerken in brede zin. 

E-learning

E-learning kan een goed instrument zijn om in te zetten als hulpmiddel voor verschillende doelgroepen die op hun eigen tempo en het gewenste moment zelf online een training kunnen volgen. Onze e-learning is bedoeld voor eindgebruikers, bij het inwerken van nieuwe medewerkers of als opfriscursus en naslag voor reeds getrainde collega’s. Het is daarbij mogelijk om specifieke leertaken te ontwikkelen voor de verschillende doelgroepen. Daarnaast kan de e-learning worden gebruikt om examens af te nemen, bijvoorbeeld voor certificering van beheerders of superusers. De e-learningomgeving wordt gehost aangeboden en bevat een combinatie van instructies, vragen, antwoorden, oefeningen en examens. 

Serious Gaming

Onze games zijn gebaseerd op het principe van learning by doing. Deelnemers leren op speelse wijze over het hoe en waarom van Zaakgericht Werken, de komst van de Omgevingswet en andere onderwerpen gericht op digitalisering en samenwerking. Competitie-elementen zorgen voor extra speelplezier en daarmee gelijk een optimaal leereffect. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het Escaperoom concept dat we voor gemeente Hengelo hebben ontwikkeld. 

Heeft u interesse in een op maat gemaakte training of game? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden samen door te spreken.