Digivaardigheid

Met de steeds verder versnellende digitalisering van onze samenleving worden ook de digitale vaardigheden binnen organisaties steeds belangrijker. Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe “digivaardig” de organisatie is. Wat is digivaardigheid eigenlijk? Wat vinden wij belangrijk binnen onze organisatie en wat vragen klanten van ons? En: hoe meet je dat? Dienstverlening wordt steeds digitaler en medewerkers moeten steeds digivaardiger zijn om hun werk goed uit te kunnen voeren. MvR & Partners heeft een aanpak om digivaardigheid met u concreet, meetbaar en bespreekbaar te maken.


Spelen in uw organisatie de volgende situatie(s)?

 • De werkzaamheden van uw medewerkers zijn de afgelopen tijd sterk veranderd door digitalisering of zullen binnenkort sterk veranderen. Bijvoorbeeld door het gebruik van een zaaksysteem, e-formulieren en e-diensten. Er is onderkend dat diverse medewerkers binnen de organisatie beperkt digivaardig zijn.
 • Medewerkers lopen tegen problemen aan op het gebied van digitalisering en zijn minder effectief in hun werk. 
 • Digivaardigheid staat op de agenda, alleen u zoekt nog naar hoe te bepalen op welk niveau de medewerkers zitten en welk niveau gevraagd wordt. 
 • U zoekt naar manieren om medewerkers die ondergemiddeld scoren  op het gewenste niveau te brengen. 
 • U zoekt naar manieren om mede werkers meer bewust te maken van en te interesseren in digitalisering en de digitale omgeving. 
 • Een van de doelen in uw personeelsbeleid en personeelsplanning is om medewerkers toekomstgericht te ontwikkelen, digitale vaardigheden zijn hierbij hard nodig.


Een strategisch vertrekpunt

Is uw organisatie het eens dat digivaardigheid een belangrijk onderwerp is, maar is er nog geen standpunt ingenomen vanuit de directie of het management? In dit geval biedt een bewustwordingssessie waarin de trends en veranderingen op het gebied van digitalisering gepresenteerd worden een basis voor een gezamenlijk vertrekpunt op strategisch niveau.


Digivaardigsheidsscan

Het is duidelijk dat digivaardigheid in organisaties verschillende kanten heeft. Voor dit brede palet aan vragen en onderdelen is niet zomaar een pasklare oplossing of aanpak te vinden. Wellicht bent u nog zoekende in wat digivaardigheid inhoudt, wat het voor uw organisatie betekent en hoe u uw medewerkers goed kan begeleiden om klaar te zijn voor de steeds digitalere toekomst. Daarom heeft MvR & Partners een assessment ontwikkeld waarmee we met u een aantal onderwerpen doorlopen om de digivaardigheid van (een deel van) uw organisatie te meten.


Bewustwording

Het verbeteren van digivaardigheden gebeurt niet alleen door het geven van trainingen in het gebruik van applicaties en systemen. Houding en bewustwording zijn minstens zo belangrijk: zijn mensen zich bewust van nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op hun werk en de snelheid waarmee deze ontwikkelingen elkaar opvolgen? Wat is hun algehele houding ten opzichte van digitalisering? Hebben zij inzicht in de mate waarop hun werkzaamheden zullen veranderen door verdere digitalisering? MvR & Partners begeleidt workshops over deze onderwerpen met uw medewerkers. Zo bouwen we aan bewustwording op het gebied van digitalisering en digivaardigheid en wordt tevens gewerkt aan de toekomst.


Training

Afhankelijk van de vragen binnen uw organisatie kunnen wij specifieke trainingen geven. Wij bieden zowel klassikale trainingen als e-learning aan. MvR en Partners heeft bijvoorbeeld kennis van diverse zaaksystemen en DMS-systemen. Tevens kunnen we onderzoeken of er verdere training wenselijk is voor andere applicaties, bijvoorbeeld Office 365. Ook bieden wij trainingen aan die meer algemeen gericht zijn op het digitaal vaardig zijn van medewerkers. Hierbij kunt u onder andere denken aan Time Management en omgaan met Social Media. Op deze manier kunnen medewerkers optimaal gebruik maken van de aangeboden tools en technieken om  de dienstverlening gericht te verbeteren.


Serious gaming

Een serious game is een manier om  deelnemers spelenderwijs te laten ervaren wat bijvoorbeeld de impact is van een nieuwe werkwijze. Het actief verwerken van informatie is een waardevolle aanvulling op het theoriegedeelte waarin deelnemers eerst de benodigde kennis opdoen. Zo is de training een goede basis voor een veranderende situatie. Digitalisering en digitale vaardigheden zijn precies zo’n onderwerp waar kennis, inzicht en bewustwording samen komen en dit leent zich dus uitstekend voor serious gaming. MvR & Partners heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en begeleiden van serious games en wij hebben diverse games in ons portfolio, waaronder escape rooms, pubquizzes  en bordspellen.

 

 

MvR levert:

 • Training en E-learning
 • Serious gaming
 • Advies digivaar digheid
 • Bewustwordings-workshops

Meer weten?

Nicole Broekema

Neem contact op met

Nicole Broekema

Principal Consultant

nicole.broekema@mvr.nl

06 22 18 44 78

Gerelateerd

 • Whitepaper
 • Workshop
 • Klantcase
 • Blog